Portal de Transparència

Espai per a fer accessible la informació de la Fundació Hospital Sant Joan Baptista a la ciutadania, on es publiquen els documents següents:

Estatuts

La darrera modificació del document data del 21 de setembre del 2016.

Memòria d’activitats i comptes anuals

Consulti nostra Política de Protecció de Dades a: https://www.hospitaldesitges.cat