La Fundació Privada Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges ha incorporat Moisès Sumoy Liesa com a nou director de la Residència. La Fundació ha dut a terme una reorganització administrativa, amb la finalitat de millorar els processos d’implementació dels objectius.

Moisès Sumoy Liesa té una àmplia experiència professional en el sector assistencial. En els darrers 16 anys ha dirigit una residència de més de 200 places, públiques i privades, on ha dut a terme projectes d’atenció a les persones, en col·laboració amb l’associació Alzheimer Catalunya i la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat (FEATE).

La plaça de la direcció de la Residència es trobava vacant des de feia mesos i ha estat coberta provisionalment en aquest temps per la responsable de Recursos Humans de la Fundació, Sílvia Arellano.

En aquesta reorganització administrativa, la Fundació ha procedit a rescindir la relació laboral amb el fins ara director general del mateix organisme, Raimon Martínez González, al qual se li ha agraït la seva dedicació.