La família Font i Llopart han cedit, entre altres elements patrimonials, una desrapadora i dues bótes de castanyer, procedents de l’antiga masia Mas d’en Puig.

El discurs sobre la història vitivinícola de Sitges que recull el Centre d’Interpretació de la Malvasia (CIM) s’ha enriquit, fa pocs dies, amb la donació de diversos elements patrimonials que estaven a l’antiga masia de Mas d’en Puig, propietat de la família Font i Llopart. Des de l’Ajuntament de Sitges i la Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges s’han seleccionat un seguit d’elements de patrimoni moble, d’entre els quals en destaca una desrapadora, que s’està restaurant de forma professional, i dues bótes de castanyer de més de 500 litres, de les quals se n’està datant l’antiguitat.

La família Font i Llopart de Font i Llopart, vitivinicultor de Malvasia de Sitges i d’altres vins, han ofert aquest patrimoni al CIM per tal d’engrandir el fons patrimonial que s’està recopilant des d’aquest centre. Està previst que una selecció d’aquest material formi part del material exposat, al costat d’altres donacions de famílies sitgetanes d’etiquetes, publicitats i eines i material relacionat amb el vi i el passat vitivinícola de la Vila. Amb aquest tipus de donacions, el CIM es consolida com un espai de coneixement del passat de la vinya i del vi a Sitges, amb especials èmfasi a la Malvasia de Sitges. Tot aquest patrimoni forma part del fons del CIM, el qual ho està inventariant i adequant.

La procedència d’aquests elements, Mas d’en Puig, significa posar en valor una de les masies més antigues de Sitges, que va pertànyer a la família Puig de Galup des d’època moderna i que posteriorment va passar a la família Llopart a finals del XIX, quan Rafel Llopart va comprar les terres i el negoci de la Malvasia a Josep Bonaventura Puig de Galup. Aquesta masia i les terres on hi havia malvasia i moscatell es pot considerar un dels punts més antics del conreu i l’elaboració d’aquest vi local. És per aquest motiu que els elements de patrimoni moble d’aquesta edificació són vestigis autèntics i únics del passat vitivinícola de Sitges.